Rödabergsskolan har ett gott rykte. Eleverna är studiemotiverade och har mycket goda resultat. Personalgruppen är erfaren och kompetent och har höga förväntningar på eleverna. Vi har liten personalomsättning.

Ansökningsblanketter till den svenska klasserna sker mellan 15 januari till 15 februari inför läsårsstart i augusti.

Under resten av året kan ansökningsblanketter längst ner användas. Dessa två blanketter gäller inte under 15 januari-15 februari.

Ansökan till den engelska klass sker on-line via vår hemsida.

Information om de svenska klasserna:
I den svensktalande delen av Rödabergsskolan, går huvudsakligen elever från vårt närområde. Här kan man börja i förskoleklass och fortsätta upp till åk 9.

Åk F-3 har gemensamma lokaler för skola och fritidshem i en egen del av skolan.
De flesta barnen är inskrivna på fritidshem där varje klass också fungerar som fritidsavdelning. Åk 4-6 har sina klassrum högst upp i stora huset och eleverna har möjlighet gå på fritidsklubbens eftermiddagsverksamheter.

Från och med åk 3 har eleverna ibland elevens val på engelska med modersmålstalande lärare. Vi samarbetar en del i de svenska och engelska klasserna, för att successivt utveckla samarbetet med de två- och engelskspråkiga klasserna och även möjliggöra att ha vissa ämnen på engelska t.ex. bild och elevens val i de högre årskurserna.

Kontakta Malin Levelius: malin.levelius@stockholm.se, biträdande rektor för de svensktalande klasserna F-6.

Kontakta Solveig Thorö: solveig.thoro@stockholm.se, biträdande rektor för de svensktalande, engelsktalande och tvåspråkiga klasserna 7-9 samt de engelsktalande klasserna 4-6, om du har några frågor. Ansökan till de engelsktalande sker on-line. Se längre ner på sidan.

Ansökningsblankett till svenska klasserna:

Ansökningsblankett till tvåspråkiga klasserna:

Vi tar emot nya elever under läsåret i mån av plats.