Föräldrasamverkan

 

För att skapa god kontakt, ta del av föräldrasynpunkter och föra en konstruktiv dialog använder vi oss av klassombudsmöten.

Vid läsårsstart, på första föräldramötet i september, väljs ett par föräldrar i varje klass som ska representera klassen och lyfta fram deras specifika frågor.

Representanterna träffas med jämna mellanrum tillsammans med skolledning och lärare i sk klassombudsmöten.

Listan över LÅ 16/17:s klassombud samt protokoll från dessa möten, finner du längre ner på sidan. Listan över vilka skolans föräldrarepresentanter uppdateras varje år under september/oktober.

Klassombudsmöten sker kl 8.00-9.00 i matsalen. Datum finns i kalendern.

Dela: