Mentorer LÅ 2016-2017

A-klasserna har all undervisning på svenska. A-klasserna är från förskoleklassen till årskurs 9.  Det svenska lågstadiet är på Röde orm, den mindre byggnaden på skolgården medan hög- och mellanstadiet är i den stora byggnaden.

EN-klasserna har all undervisning på engelska då de har engelsktalande lärare. Till de engelska klasserna, årskurs 1-9, tar vi emot barn till utländska forskare och experter som kommer till Sverige för en begränsad tid. Ämnet svenska/svenska som andra språk ingår också i dessa klasser.

B-klasserna (bilingual/tvåspråkiga årkurs 7-9) har hälften av sin ämnesundervisning på engelska, hälften på svenska. För att gå i en tvåspråkig klass måste engelska vara ett dagligt talat språk i hemmet.

Mentorer för de svenska klasserna är:
1a: Annette Rasmussen
1c: Ida Kravos
2a: Linda Andersson
3a: Lena Bengtsson
4ac: Krister Lundgren, Sara Cronholm
5a: Lena Erlandsson
5c: Anita Louca och Åsa Nylund Knuters
6a: Nina Isberg Lindblad och Stina Olsson
7a: Bengt Ekegärd och Sandra Thernelius
8a: Marisa Godoy Herrera och Pia Juhlin Dannfelt
9a: Mikael Sundkvist och Chris Stayne

Mentorer för de engelska klasserna är:
1en: John Simonsen/Michelle Simonsen
2en: Vasugi Ribbarp
3en: Barbara Bröndum
4en: Paul Wilkinson
5en: Maria Hellström
6en: Bridget Doughty
7en: Erik Jungvig och Katarina Björkman
8en: Steven Brinkley och Ylva Malmberg
9en: Stine Isitt och Tom Höjer

Mentorer för de tvåspråkiga klasserna är:
7b: Susanna Silins och Helena Zingmark
8b: Claire Mackrory Wrangsjö och Mikael Mårtensson
9b: Marie Lindgren och Daniel Agyemang

 

Dela:
Kategorier: