Nybyggnation på Rödabergsskolan

Skolan kommer att växa från nuvarande 660 studenter till drygt 1000

Planeringsprocessen fortskrider och den ursprungliga tidsplanen har reviderats ett par gånger.

Den 18 maj 2016 beslutade Stadsbyggnadsnämnden att anta planförslaget till utbyggnad och komplettering av skolans lokaler.

Detaljplanen har överklagats och avslagits av mark- och miljödomstolen.

Nästa instans, mark- och miljööverdomstolen medger inte prövningstillstånd av detaljplanen (beslut 2017-03-10). Detta beslut kan inte överklagas.

Det betyder att den senaste planen med byggstart höstterminen 2018 fortfarande gäller.

Eleverna inte kommer att evakueras. Röde Orm rivs och åk F-6 kommer att flytta till A-huset. Åk 7-9 har några salar i A-huset och resterande i paviljongbyggnad.

Om ni går in på nedanstående länk kan ni se exteriörbild på hur skolan kommer att se ut. http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Rodabergsskolan/

Dela:
Kategorier: