Personal på skolan

Om du vill kontakta någon på skolan använd följande mall men observera att det finns undantag för de som har dubbelnamn eller dyl: fornamn.efternamn@stockholm.se

Längre ner på sidan finns en länkning till en personallista med e-postadress samt telefonnummer (i skolan) du kan nå dem på. Den uppdateras under terminsstart varje år.

Du kan även kontakta vår skolassistent Sanna Lemberg,  rodabergsskolan@stockholm.se eller på telefon: 08-508 44 800 så ser hon till att berörd person får ett meddelande.

Dela: