Startsida Rödabergsskolan

Välkommen till Rödabergsskolan, en svensk skola i internationell miljö! 

Är du och ditt barn intresserad av en skola med språket i fokus? På Rödabergsskolan finns både svensk- och engelsktalande elever och personal. Vår skola vänder sig till svensktalande elever från år F - 9 och engelsktalande från F1 - 9. Vi har ca 700 elever och runt 80 nationaliteter finns representerade på skolan.

Denna blandning av kulturer, nationaliteter och språk utgör en positiv helhet, där tolerans mot olikheter är en självklarhet för både barn och personal.

Under läsåret har hela skolan flera gemensamma samlingar och evenemang, då vi både talar och sjunger på svenska och engelska.

Nyheter

Information

Söka till Rödabergsskolan

Rödabergsskolan har ett gott rykte. Eleverna är studiemotiverade och har mycket goda resultat. Personalgruppen är erfaren och kompetent och har höga förväntningar på eleverna. Vi har liten personalomsättning. 

Provschema för årskurs 7-9

Provschemat beskriver planeringen av prov under terminen. Under vårterminen 2019 flyttas provschemat från webbplatsen till Skolplattformen.