Rödabergsskolan har ett gott rykte. Eleverna är studiemotiverade och har mycket goda resultat. Personalgruppen är erfaren och kompetent och har höga förväntningar på eleverna. Vi har liten personalomsättning.

Ansök här >> till den svenska klasserna mellan 15 januari till 15 februari inför läsårsstart i augusti.

Under resten av året kan ansökningsblanketter längst ner användas. Dessa två blanketter gäller inte under 15 januari-15 februari.

Ansökan till den engelska klasserna sker on-line via vår hemsida.

Information om de svenska klasserna:
I den svensktalande delen av Rödabergsskolan, går huvudsakligen elever från vårt närområde. Här kan man börja i förskoleklass och fortsätta upp till åk 9.

Åk F-3 har gemensamma lokaler för skola och fritidshem i en egen del av skolan.
De flesta barnen är inskrivna på fritidshem där varje klass också fungerar som fritidsavdelning. Åk 4-6 har sina klassrum högst upp i stora huset och eleverna har möjlighet gå på fritidsklubbens eftermiddagsverksamheter.

Från och med åk 3 har eleverna ibland elevens val på engelska med modersmålstalande lärare. Vi samarbetar en del i de svenska och engelska klasserna, för att successivt utveckla samarbetet med de två- och engelskspråkiga klasserna och även möjliggöra att ha vissa ämnen på engelska t.ex. bild och elevens val i de högre årskurserna.

Kontakta Malin Levelius: malin.levelius@stockholm.se, biträdande rektor för de svensktalande klasserna F-6, engelska klasser 1-3, Fritids/Klubben.

Kontakta Anna Kuylenstierna: anna.kuylenstierna@stockholm.se, biträdande rektor för de svensktalande, engelsktalande och tvåspråkiga klasserna 7-9 samt de engelsktalande klasserna 4-6.

Ansökningsblankett till svenska klasserna:

Ansökningsblankett till tvåspråkiga klasserna:

Vi tar emot nya elever under läsåret i mån av plats.