Till innehåll på sidan

Elevens Val

År 3-5:
30 minuter i år 3, ibland undervisar en lärare med engelska som modersmål i de svenska klasserna och då på engelska.

År 4- 6:
Vi blandar eleverna från de svenska och engelska klasserna. De får då EV ibland på svenska och ibland på engelska. Detta för att eleverna ska få möjligheter att lära känna nya kamrater och därmed få chans att utveckla sin engelska (för svenska elever) eller sin svenska (för utländska elever). Denna gruppblandning fortsätter sedan under högstadietiden.

År 7-9:
Har ämnet "Elevens val", schemalagt på onsdag eftermiddagar.
Syftet med ämnet är att ge eleverna möjlighet till fördjupning inom valbara skolämnen, undervisningen sker både på svenska och på engelska.

På Rödabergsskolan har vi valt att skapa ett tiotal grupper med olika inriktningar utifrån elevernas intressen och lärarnas specialkunskaper. Det finns bl.a. media, musikaluppträdande, matte, masterchef, läxhjälp, fotboll/idrott och designing. Eleverna har inte samma val under hela läsåret utan de har möjlighet att välja ca 3 val. Elever i år 7-9 väljer bland dessa aktiviteter, och placeras i blandade grupper. Elevens val är alltså ett utmärkt tillfälle att lära känna elever ur andra klasser, vare sig man går i år 7, 8 eller 9, eller i svensk, engelsk eller tvåspråkig klass.

Ett 15-tal lärare ansvarar gemensamt för samtliga nio klasser, och det kan finnas en eller flera lärare per grupp, beroende på hur många elever som har valt respektive aktivitet.

Lärarna för EV-grupperna är också lärare/mentorer till högstadieklasserna i skolan.

Dela:
Kategorier: