Till innehåll på sidan

Elevhälsoteamet

Vårt team består av:

Specialpedagoger/Speciallärare

Sinan Celepli, sinan.celepli@edu.stockholm.se tel. 076-12 44 811 (Sv högstadiet)

Susanne Brännström, susanne.brannstrom@stockholm.se, tel. 076-12 44 826 (Sv låg & mellanstadiet)

Anna-Letizia Calabrese, anna-letizia.calabrese@stockholm.se, tel. 076-12 44 819 (English låg & mellanstadiet)

Nick Houghton, nick.houghton@stockholm.se, tel. 076-12 44 818 (English högstadiet)

 

Skolsköterskor
Rosa Rezaei rosa.rezaei@edu.stockholm.se, tel. 076-12 44 808
Margareta Leissner, skolläkare (bokas via skolsköterskorna)

 

Skolkurator
Veronica Rapp, veronica.rapp@edu.stockholm.se, tel. 076-12 44 809

 

Studie- och yrkesvägledare (SYV)

Jasmine Bolin jasmine.bohlin@edu.stockholm.se, tel. 076-12 44 810

 

Biträdande rektorer

Maria Källviks maria.kallviks@edu.stockholm.se, tel. 076-12 44 803
Anna Kuylenstierna anna.kuylenstierna@edu.stockholm.se, tel. 076-12 44 802

 

Rektor
Anna Bergman anna.5.bergman@edu.stockholm.se, tel. 08-508 44 800

 

Elevhälsoteamets uppdrag och mål
Elevhälsan ska hjälpa eleverna att nå skolans mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I teamet finns specialpedagog/speciallärare, kurator, skolsköterska, skolläkare, studie- och yrkesvägledare (SYV) samt tillgång till psykolog.

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa.

Att arbeta förebyggande med elevernas hälsa och förutsättningar för lärande är elevhälsans främsta uppdrag, enligt skollagen. Om eleven är sjuk eller behöver vård ska denne i stället vända sig till sin vårdcentral eller husläkare.

På stockholm.se/elevhalsa kan du läsa om vad elevhälsan gör och vart elever och vårdnadshavare kan vända sig med olika frågor eller för att få mer information.

likabehandlingsplan_2019.pdf

nagra_goda_rad_till_dig_som_ar_tonarsforalder.pdf

Dela: