Elevhälsoteamet

Vårt team består av:

Specialpedagoger/Speciallärare 
Ulrika Wik, ulrika.wik@edu.stockholm.se, tel. 08-508 44 811, 076-12 44 811 (Sv)
Susanne Brännström, susanne.brannstrom@stockholm.se, tel. 08-508 44 826, 076-12 44 826 (Sv)
Anna-Letizia Calabrese, anna-letizia.calabrese@stockholm.se, tel. 08-508 44 819, 076-12 44 819 (Eng)
Nick Houghton, nick.houghton@stockholm.se, tel. 08-508 44 818, 076-12 44 818 (Eng/tvåspr)

Skolsköterskor
Rosa Rezaei rosa.rezaei@edu.stockholm.se, tel. 08-508 44 808, 076-12 44 808
Margareta Leissner, skolläkare (bokas via skolsköterskorna)

Skolkurator
Veronica Rapp, veronica.rapp@edu.stockholm.se, tel. 08-508 44 809, 076-12 44 809

Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Marika Scheele marika.scheele@edu.stockholm.se, tel. 08-508 44 810, 076-12 44 810

Biträdande rektorer
Malin Levelius malin.levelius@edu.stockholm.se, tel. 08-508 44 803, 076-12 44 803
Anna Kuylenstierna anna.kuylenstierna@edu.stockholm.se, tel. 08-508 44 802, 076-12 44 802

Rektor
Peter Lundström peter.lundstrom@edu.stockholm.se, tel. 08-508 44 800

 

Elevhälsoteamets uppdrag och mål
Elevhälsan ska hjälpa eleverna att nå skolans mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. I teamet finns specialpedagog/speciallärare, kurator, skolsköterska, skolläkare, studie- och yrkesvägledare (SYV) samt tillgång till psykolog.

Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa.

Att arbeta förebyggande med elevernas hälsa och förutsättningar för lärande är elevhälsans främsta uppdrag, enligt skollagen. Om eleven är sjuk eller behöver vård ska denne i stället vända sig till sin vårdcentral eller husläkare.

På stockholm.se/elevhalsa kan du läsa om vad elevhälsan gör och vart elever och vårdnadshavare kan vända sig med olika frågor eller för att få mer information.

likabehandlingsplan_2019.pdf

nagra_goda_rad_till_dig_som_ar_tonarsforalder.pdf

Dela: