Till innehåll på sidan

Elevråd

Vi har elevråd kontinuerligt på skolan. Vi har ett för elever i år 1-6 och ett elevråd för elever i år 7-9.

Till varje möte kommer en eller två representanter från skolans samtliga klasser.
I elevrådet tas aktuella frågor upp som diskuterats på klassråden.

Frågorna på elevråden rör hela skolan, inte den enskilda klassen.  

Dela:
Kategorier: