Föräldrasamverkan

För att skapa god kontakt, ta del av föräldrasynpunkter och föra en konstruktiv dialog använder vi oss av klassombudsmöten.

Vid läsårsstart, på första föräldramötet i september, väljs ett par föräldrar i varje klass som ska representera klassen och lyfta fram deras specifika frågor.

Representanterna träffas med jämna mellanrum tillsammans med skolledning och lärare i sk klassombudsmöten.

Klassombudsmöten sker kl 8.30-9.30 i matsalen.

Dela: