Föräldrasamverkan

För att skapa god kontakt, ta del av föräldrasynpunkter och föra en konstruktiv dialog använder vi oss av klassombudsmöten.

Vid läsårsstart, på första föräldramötet i september, väljs ett par föräldrar i varje klass som ska representera klassen och lyfta fram deras specifika frågor.

Representanterna träffas med jämna mellanrum tillsammans med skolledning och lärare i sk klassombudsmöten.

Klassombudsmöten sker kl 8.20-9.20 i matsalen. 

Onsdag 19 februari och onsdag 29 april 2020

klassombudsmote_november_2019.pdf

klassombudsmote_meeting_october_2019.pdf

klassombudsmote_meeting_feb_2019.pdf

klassombudsmote_meeting_nov_2018.pdf

Dela: