Förskoleklassen

Som 5/6-åring börjar man i förskoleklass, vilket är en övergång från förskolan till grundskolan. Här mjukstartar första året i skolan men inte som vanlig elev.

Det är ett spännande år då skolämnen introduceras genom lek. Här får man också lära sig att bli självständig i större grupper. Detta är sista året som lägre ledighet beviljas utanför loven.

Efter det här året är barnet förberett för skolan och har skaffat sina första klasskompisar, vilket gör skolstarten ännu smidigare. 

På skolgården finns en paviljong och där finns skolans förskoleklass. Förskoleklassen har hela skolgården för sig själva under rasterna eftersom att den har raster andra tider än de övriga eleverna på skolan. 

Några elever i åk 6 har intervjuat 4 st barn från förskoleklassen om hur de trivs. Den intervjun kan ni ta del av nere till höger under Relaterade dokument.

På nedre plan i Röda Orm finns förskoleklass Fka och här jobbar:
Grundskollärare: Lena Bengtsson
Förskollärare: David Johansson
Fritidspedagog: Adrian Hoffman

Telefon: 08-508 44 813

 

 

Dela:
Kategorier: