Förskoleklassen

Förskoleklass är från HT- 18 en obligatorisk del av grundskolan. Här mjukstartar första året i skolan.

Det är ett spännande år då skolämnen introduceras genom lek. Här får man också lära sig att bli självständig i större grupper. Efter det här året är ditt barn förberett för årskurs 1 och har skaffat sina första klasskompisar, vilket gör skolstarten ännu smidigare. 

Lokaler

Förskoleklasserna finns i  Hagastaden på Sonja Kovalevskys gata 7 – 9 

Personal

  • Grundskollärare: Vanessa Carlstedt och Malin Elfström
  • Förskollärare: David Johansson
  • Fritidspedagog: Fady Jabour
  • Barnskötare: Jonna Lidbom

Raster

Förskoleklassen har hela skolgården för sig själva under rasterna eftersom att den har raster andra tider än de övriga elever på skolan. 

Intervju med barn i förskoleklassen gjord av elever i årskurs 6. (word)
 

 

Dela:
Kategorier: