Fritidshem

Nedan kan du se vem som arbetar var.

Paviljongen (uppe) 1a:
Jolanta Tabari, Fia Wide och Jonas Rinder

Paviljongen (nere) 1c:
Julia Andersson, Viveka Nordenhem, Sara Johansson

Glada Vikingen
Robert Jonsson och Eva Leinonen

Idavallen
Eva Svanberg och Maud Hallerby

Idun
Fady Jabour, Jonna Lidbom och Marko Sentic

Sleipner
Adrian Hoffman och David Johansson

Rödabergsskolan erbjuder fritidshemsplats för skolans elever upp t.o.m. år 3 om man bor i Stockholms kommun och föräldrarna arbetar, studerar eller är arbetssökande.

Våra fritidshem ligger inne på skolan med tillgång till skolans övriga lokaler.
Ansökningsblankett för fritidshemsplats finns på skolans expedition.

Fritidshemsverksamheten är frivillig och är avgiftsbelagd.
Det är en månads uppsägningstid och uppsägningen ska vara skriftlig på särskilt kort.

Det finns möjlighet till omsorg från kl. 7.00 till kl.18.00.
Mellan 7.00 - 8.00 och 17.00 - 18.00 slår man ihop avdelningarna med Kristallen som är det engelska fritidset. Öppning sker på Midgård och stängningen är på Kristallen.

Om man bor i en annan kommun är det inte självklart att den kommunen betalar ersättning för fritidshem. Innan man kan börja måste det därför skrivas ett avtal som ska godkännas. Blir avtalet inte påskrivet kan eleven ej gå på fritidshemmet. Det är den kommunen som man bor i som ska betala vad det kostar för en fritidshemsplats i Stockholm.

På Röde Orm, där de svenska klasserna F-3 går, har varje klass med ca 25 barn sin egen fritidshemsavdelning, Glade Vikingen, Idavallen, Idun, Sleipner och Paviljongen BV och Plan 1.

Kristallen, fritidshemmet för de engelskspråkiga klasserna, är beläget i suterrängvåningen under expeditionen. På Kristallen går ca 50 barn. Pedagogerna på Kristallen arbetar i de engelska klasserna under skoltid.

För att ha möjlighet att skapa en bra verksamhet stänger vi en gång i månaden kl.16.00 för planering. Vid dessa tillfällen vädjar vi till föräldrarna att hämta sina barn tidigare. De som ej har denna möjlighet hjälper vi genom att Kristallen tar hand om Röde Orms barn och vice versa.

Fritidshemmens verksamhet ska komplettera skoldagen och ge barnen tid för lek, enskilt och i grupp. Leken ses som en mycket viktig del i barns utveckling och läroprocess.
Varje dag är man ute och rör på sig 30-60 minuter före eller efter mellanmålet och varje vecka ger man sig ut på någon utflykt t.ex. till någon närliggande park, Stora Skuggan eller Hagaparken.
Barnen ska beredas möjlighet att utveckla olika intressen och förmågor. Man målar, skapar, syr, bakar, är i gymnastiksalen m.m. Här har barnet stor möjlighet att påverka sin dag.

Har ni frågor om fritidsverksamheten kontakta biträdande rektor Malin Levelius på tel: 08- 508 44 803 eller e-post: malin.levelius@stockholm.se

 

Det finns en intervju (till höger) som elever i åk 6 har gjort under Elevens Val-tid om vad barnen tycker om Röde Orm! ==>

Dela:
Kategorier: