Fritidshem

Rödabergsskolan erbjuder fritidshemsplats för ditt barn till och med årskurs 3 om du bor i Stockholms kommun och arbetar, studerar eller är arbetssökande. Våra fritidshem, förutom förskoleklass, ligger inne på skolan med tillgång till skolans övriga lokaler.

Fritidshemmens verksamhet ska komplettera skoldagen och ge barnen tid för lek, enskilt och i grupp. Leken ses som en mycket viktig del i barns utveckling och läroprocess. Varje dag är ditt barn ute och rör på sig 30-60 minuter före eller efter mellanmålet och varje vecka har vi utflykt till exempel till någon närliggande park, Stora Skuggan eller Hagaparken.
Ditt barn får möjlighet att utveckla olika intressen och förmågor, till exempel:

 • målar
 • skapar
 • sy
 • baka
 • rörelse i gymnastiksalen

Ditt barn föreslår säkert också många aktiviteter och påverkar sin dag.

Viktigt att veta

 • Fritidshemsverksamheten är frivillig och är avgiftsbelagd.
 • Det är en månads uppsägningstid och uppsägningen ska vara skriftlig på särskilt kort.
 • Det finns möjlighet till omsorg från kl. 7.00 till kl.18.00.
 • Mellan 7.00-8.00 och 17.00 -18.00 slår vi ihop avdelningarna med Kristallen.
 • Öppning sker på Midgård
 • Stängningen är i Paviljongen.
 • För att ha möjlighet att skapa en bra verksamhet stänger vi en gång i månaden kl.15.30 för planering. Vid dessa tillfällen vädjar vi till föräldrarna att hämta sina barn tidigare. Går inte detta löser vi med jourpersonal.

Våra fritidshem

Förskoleklasserna 

Förskoleklasserna har gemensamt fritids i sina förskoleklasslokaler.

Personal

 • David Johansson 
 • Fady Jabour
 • Jonna Lidbom

Röde Orm

Varje klass med ca 25 barn sin egen fritidshemsavdelning.

Några barn presenterar verksamheten på Röde Orm

Personal

Paviljongen (uppe):

 • Lena  Zapala
 • Jonas Rinder

Paviljongen (nere):

 • Viveka Nordenhem
 • Sara Johansson

Glada Vikingen

 • Sari Björkkvist
 • Eva Leinonen

Idavallen

 • Eva Svanberg
 • Maud Hallerby

Sleipner

 • Adrian Hoffman
 • Anna Paganus

Kristallen

Fritidshemmet för de engelskspråkiga klasserna är beläget i suterrängvåningen under expeditionen. På Kristallen går ca 50 barn. Pedagogerna på Kristallen arbetar i de engelska klasserna under skoltid.

Frågor om verksamheten?

Kontakta biträdande rektor Marianne Wennerhag

telefon: 076-122812

e-post: marianne.wennerhag@stockholm.se

Dela:
Kategorier: