Mentorer LÅ 2017-2018

A-klasserna har all undervisning på svenska. A-klasserna är från förskoleklassen till årskurs 9.  Det svenska lågstadiet är på Röde orm, den mindre byggnaden på skolgården medan hög- och mellanstadiet är i den stora byggnaden.

EN-klasserna har all undervisning på engelska då de har engelsktalande lärare. Till de engelska klasserna, årskurs 1-9, tar vi emot barn till utländska forskare och experter som kommer till Sverige för en begränsad tid. Ämnet svenska/svenska som andra språk ingår också i dessa klasser.

B-klasserna (bilingual/tvåspråkiga årkurs 7-9) har hälften av sin ämnesundervisning på engelska, hälften på svenska. För att gå i en tvåspråkig klass måste engelska vara ett dagligt talat språk i hemmet.

 

Mentorer för de engelska klasserna är:

1en: Barbara Bröndum

2en: Idia Lawal

3en: Camilla Hanström

4en: John Simonsen

5en: Paul Wilkinson

6en: Richard Hägg / Åsa Nylund Knuters

7en: Tom Höjer / Mats Hallman

8en: Erik Jungvig / Katarina Björkman

9en: Steven Brinkley / Regina Bodqvist

 

Mentorer för de svenska klasserna är:

Fka: Lena Bengtsson

1a: Jolanta Tabari

1c: Julia Andersson

2a: Annette Rasmussen

2c: Ida Kravos

3a: Linda Andersson 

4a: Nina Isberg Lindblad / Stina Olsson

5ac: Krister Lundgren / Sara Cronholm

6ac: Ulrika Skrimsjö / Elisabeth Hammar

7a: Mikael Sundkvist / Makarim Al-Najem

8a: Sandra Thernelius / Chris Stayne

9a: Marisa Godoy-Herrera / Kristina Faxén

 

Mentorer för de tvåspråkiga klasserna är:

7b: Marie Lindgren / Daniel Agyemang

8b: Susanna Silins / Helena Zingmark

9b: Claire Mackrory Wrangsjö / Suzanne Rydholm

 

Dela:
Kategorier: