Mentorer LÅ 2018-2019

A-klasserna har all undervisning på svenska. A-klasserna är från förskoleklassen till årskurs 9.  Det svenska lågstadiet är på Röde orm, den mindre byggnaden på skolgården medan hög- och mellanstadiet är i den stora byggnaden.

EN-klasserna har all undervisning på engelska då de har engelsktalande lärare. Till de engelska klasserna, årskurs F1-9, tar vi emot barn till utländska forskare och experter som kommer till Sverige för en begränsad tid. Ämnet svenska/svenska som andra språk ingår också i dessa klasser.

 

Mentorer för de engelska klasserna är:

1en: Vasugi Ribbarp

2en: Barbara Bröndum

3en: Michelle Simonsen

4en: Camilla Hanström

5en: John Simonsen

6en: Paul Wilkinson / Åsa Nylund Knuters

7en: Richard Hägg / Regina Bodqvist

8en: Tom Höjer / Marisa Godoy-Herrera

9en: Katarina Björkman / Preeti Gahlawat

 

Mentorer för de svenska klasserna är:

Fka: Vanessa Carlstedt

Fkc: Malin Elfström

1a: Linda Andersson

2a: Jolanta Tabari

2c: Julia Andersson

3a: Annette Rasmussen

3c: Ida Kravos

4a: Susanna Karlsson

5a: Nina Isberg Lindblad / Stina Olsson

6ac: Krister Lundgren / Elisabeth Hammar

7a: Ann Jennervik / Mats Hallman

7c: Kristina Faxén / Steven Brinkley

8a: Mikael Sundkvist / Makarim Al-Najem

9a: Sandra Thernelius / Chris Stayne

 

Mentorer för de tvåspråkiga klasserna är:

7b: Claire Mackrory Wrangsjö / Ari Penttilä

8b: Brita Gröttheim Koponen / Daniel Agyemang

9b: Susanna Silins / Helena Zingmark

 

Dela:
Kategorier: