Mentorer LÅ 2019-2020

Namn på mentorer

Mentorer för de engelska klasserna är:

1en: Michelle Simonsen

2en: Mamta Tiwari / Vasugi Ribbarp

3en: Barbara Bröndum

4en: Paul Wilkinson

5en: Tim Gallagher

6en: John Simonsen / Ewa Löfquist sva

7en: Katarina Björkman / Preeti Gahlawat

8en: Richard Hägg / Regina Bodqvist

9en: Marisa Godoy-Herrera / Anna Brink

 

Mentorer för de svenska klasserna är:

Fka: Åsa Sande

1a: Vanessa Carlstedt

1c: Malin Elfström 

2a: Emilia Moraeus / Linda Andersson

3a: Jolanta Tabari

3c: Annette Rasmussen

4ac: Krister Lundgren / Julia Andersson

5a: Susanna Karlsson

6a:

7a: Sandra Thernelius / Linda Jernberg

7c: Susanna Silins / Helena Zingmark

8a: Mats Hallman / Eva Nygren

8c: Steven Brinkley / Johanna Nordström

9a: Mikael Sundkvist / Junior Ndiaye

 

Mentorer för de tvåspråkiga klasserna är:

8b: Claire Mackrory Wrangsjö / Ari Penttilä

9b: Brita Gröttheim Koponen / Daniel Agyemang

 

Förberedelseklass:

FBK: Monica Sunekvist / Mufeed Swaid

 

EN-klasserna har all undervisning på engelska då de har engelsktalande lärare. Till de engelska klasserna, årskurs 1-9, tar vi emot barn till utländska forskare och experter som kommer till Sverige för en begränsad tid. Ämnet svenska/svenska som andra språk ingår också i dessa klasser.

Dela:
Kategorier: