Rektorsbrev juni 2014

Vi närmar oss slutet på läsåret och jag hoppas att vi får en i alla avseenden varm
skolavslutning. Jag vill också passa på att blicka fram emot nästa läsår och
samtidigt ta upp några aktuella frågor.

Skolavslutning

Avslutningsceremonin onsdag den 11 juni börjar kl 09.00 i skolans ljushall. När
samling i klassrummet sker meddelas av klassföreståndare/mentor. För att undvika
trängsel vill vi att föräldrar står på balkongerna. Vi får hjälpas åt att vara tysta och
komma ihåg att stänga av mobiltelefoner eftersom akustiken i ljushallen är
besvärlig.
Välkomna!
Vi är många som ska vara med på avslutningen och av utrymmes-säkerhetsskäl
riktas inbjudan enbart till er föräldrar. Dvs. inte till släktingar eller vänner. De är
naturligtvis välkomna att möta upp efter avslutningen

Personal

Arbetet med tjänstefördelning och schema är så gott som klart. Om det inte av
veckobrev eller på annat sätt framgår vem som blir klassföreståndare/mentor nästa
år så prata med nuvarande klasslärare. Vill du ha ytterligare information kan du
kontakta skolans expedition tfn 508 44 800.
Dessa förändringar sker inför nästa läsår:
Tre av våra engagerade och kunniga lärare kommer att gå i pension. Det är
Anna-Marie Gelotte, Kay Hagstedt och Philip Hale. Tillsammans har de omkring
100 år av samlad lärarerfarenhet. Vi önskar dem all lycka med pensionärslivet men
hoppas givetvis att vi kan nyttja deras erfarenhet då och då när eleverna behöver
vikarier.
Rödabergsskolan har fått en lägre budgettilldelning i år och det gör att vi från
hösten kommer att ha färre anställda. Det påverkar i första hand extra resurser och
fritids. När det gäller extra resurser har vi valt att omfördela de begränsade
resurserna till fast anställd personal med högre kompetens. För fritids del betyder
det en anpassning till den personaltäthet som råder på andra skolor på Norrmalm.
Anpassning påverkar i första hand de morgon- och kvällstider då avdelningarna
arbetar tillsammans. Skolledningen går ut med ett särskilt brev till de avdelningar
som berörs.

Läsårsdata

Höstterminen 2014

 • Planeringsdagar då fritids stänger: onsdag 13 och torsdag 14 augusti
 • Läsåret börjar: onsdag 20 augusti.
   

Upprop:
kl. 09.00. Lågstadiet
kl.10.00. Mellanstadiet.
kl 11.00. Högstadiet

 • Höstlov 27 oktober - 31 oktober(vecka 44)
 • Terminens sista dag: fredag 19 december
 • Vårterminen 2015
 • Vårterminens första skoldag är torsdag 8 januari.
 • Studiedag onsdag 7 januari
 • Sportlov (vecka 9): 23 februari – 27 februari
 • Påsklov: (vecka 15): 7 – 10 april
 • Lov vid Kristi Himmelfärdsdag 15 maj
 • Läsåret slutar: onsdag 10 juni

Ledigheter godkänns inte under perioder när det är Nationella prov eller
förberedelser inför Nationella prov.
Datum för Nationella prov kan du hitta på:
http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-provbedomningsstod/
provdatum

Kvarglömda kläder

Vi har mängder med fina kläder, skor och handdukar som är kvarglömda. Passa på
att titta i skåpet utanför idrottskorridoren. Efter skolavslutningen skänker vi
kläderna till Myrorna och Stadsmissionen. En av våra föräldrar på skolan sorterar,
tvättar och tar ansvar för detta. Ett mycket bra initiativ som vi är tacksamma för.
Ett stort tack!
- Till alla elever som i stort och smått bidrar till den goda stämningen på skolan.
- Till alla föräldrar som stöttar barn och skola och bidrar med konstruktiv kritik.
- Till föräldrarepresentanterna för ert engagemang under läsåret.

Jag hoppas att ni alla så småningom får en lång, skön och solig sommar!

Med vänlig hälsning!
Peter Lundström
rektor

Dela:
Kategorier: