Rektorsbrev juni 2015

Vi närmar oss slutet på läsåret och jag hoppas att vi får en i alla avseenden varm skolavslutning. Avslutningsceremonin onsdag den 10 juni börjar kl 09.00 i skolans ljushall. När samling i klassrummet sker meddelas av klassföreståndare/mentor. För att undvika trängsel och för att alla elever ska få plats och se bra, vill vi att föräldrar står på den översta balkongen. Vi får hjälpas åt att vara tysta och ha "ljudlösa" telefoner eftersom akustiken i ljushallen är besvärlig. Vi är många som ska vara med på avslutningen och av utrymmes-säkerhetsskäl riktas inbjudan enbart till er föräldrar. Dvs. inte till släktingar eller vänner. De är naturligtvis välkomna att möta upp efter avslutningen. Välkomna!

Personal

Arbetet med tjänstefördelning och schema är så gott som klart. Om det inte av veckobrev eller på annat sätt framgår vem som blir klassföreståndare/mentor nästa år så prata med nuvarande klasslärare. Vill du ha ytterligare information kan du kontakta skolans expedition tfn 508 44 800.

Dessa förändringar sker inför nästa läsår:

Förskoleklass-åk 3:

• Brev går ut till föräldrar om fördelning av fritidspersonal i dessa klasser.

Åk 4-6:

• Maria Hellström blir ny klasslärare i 4 en.

• Elaine Karlsson blir ny klasslärare i 4a.

• Bridget Doughty återkommer efter föräldraledighet till klass 5 en.

• Mark Spencer avslutar sitt vikariat i 6en och har fått fast tjänst på en annan skola.

Åk 7-9:

• Pia Julin-Dannfelt återkommer från tjänstledighet som lärare i NO och Carina Sjögren-Elm avslutar därmed sitt vikariat.

• Steven Brinkley tar b1.a. över Richard Häggs timmar då Richard är tjänstledig under ht-I5.

• Carmen Price avslutar sitt vikariat då hon snart ska bli förälder.

Läsårsdata

Höstterminen 2015

Planeringsdagar då fritids stänger: onsdag 12 och torsdag 13 augusti

Läsåret börjar: onsdag 19 augusti. Upprop: kl. 09.00. Lågstadiet kl. 10 . 00. Mellanstadiet. kl 11.00. Högstadiet

Höstlov 26 oktober - 30 oktober(vecka 44)

Terminens sista dag: fredag 18 december

Vårterminen 2016

Vårterminens första skoldag är fredag 8 januari. Studiedag torsdag 7 januari

Sportlov (vecka 9): 29 februari - 4 mars

Påsklov: (vecka 13): 29 mars - 1 april

Lov vid Kristi Himmelfårdsdag 6 maj

Läsåret slutar: torsdag 9 juni

Ledigheter godkänns inte under perioder när det är Nationella prov eller förberedelser inför Nationella prov. Datum för Nationella prov kan du hitta på: http://www.skolverket.se/bedomninglnationella -prov/provdatum

Kvarglömda kläder

Vi har mängder med fina kläder, skor och handdukar som är kvarglömda. Passa på att titta i idrottskorridoren på bottenplanet. Efter skolavslutningen skänker vi bort kläderna. En av våra föräldrar på skolan sorterar, tvättar och tar ansvar för detta. Ett mycket bra initiativ som vi är tacksamma för!

Ett stort tack till alla elever som i stort och smått bidrar till den goda stämningen på skolan. Till alla föräldrar som stöttar barn och skola och bidrar med konstruktiv kritik. Till föräldrarepresentanterna för ert engagemang under läsåret.

Jag tillönskar er alla en lång, skön och solig sommar!

Med vänlig hälsning!

/ Peter Lundström, rektor 

Dela:
Kategorier: