Tragedin i Trollhättan

En fruktansvärd tragedi har inträffat under gårdagen i en skola i Trollhättan. En maskerad gärningsman har tagit sig in på skolan och med något knivliknande föremål dödat två personer och skadat flera på skolan. Våra tankar och vårt medlidande går till offren som drabbats.

Självklart väcker denna händelse frågor och oro bland våra barn och ungdomar. Jag har bett all personal i skolan att fånga upp detta och tala med eleverna om vi känner att de har behov. Det är svårt att skydda och förutse angrepp och attacker mot öppna verksamheter, men eleverna kan ändå få veta att vi har rutiner kring våld och säkerhet. Denna tragiska händelse ger oss också en signal att vi fortlöpande måste uppdatera våra rutiner.

 I våra övergripande rutiner ingår att alla som arbetar på skolan alltid är uppmärksamma på okända personer runt skolan och givetvis de som kommer till skolan. Det finns stor kännedom om vilka som hör till och inte. I de fall en personal är tveksam ska den alltid fråga och alltid hänvisa till expeditionen och om en situation känns otrygg alltid larma ledning eller polis beroende på orsak.

I händelse av väpnat våld ser rutinerna kortfattat ut så här:

Väpnat våld i skolan
– hur man kan agera om det händer

Varje situation är unik och svår att förutsäga men detta är väsentligt

  • Mentalt förberedd: Att vi i skolan är mentalt förberedda på att saker kan hända och har olika handlingsalternativ så att vi agerar direkt.
  • Fokusera på att få bort alla från den som hanterar vapen.
  • Larma polis 112 och var tydlig och detaljerad. Följ instruktioner.
  • Kontakta skolledningen om möjligt.

Olika handlingsalternativ:

  • Inrymning innebär att elever och skolpersonal stänger in sig i klassrum eller andra skolsalar. Genom att låsa dörren och/eller barrikadera den blir det svårare för en gärningsperson att komma in. Det är också en fördel om det går att gömma sig, att vara tyst (även mobiler) och om möjligt täcka för eventuella fönster och släcka ned.
  • Utrymning innebär att elever och skolpersonal lämnar skolan för att söka skydd. Utrymning kan vara en lämplig metod när skolbyggnaden av någon anledning inte ger bästa skyddet. Då kan det vara bättre att ta sig ut och söka skydd
  • Utestängning kan användas för att stänga ute gärningspersoner. När det väpnade våldet pågår på skolgården, då kan det vara effektivt att stänga dörrar till skolan, hålla elever och skolpersonal inomhus medan gärningspersonerna utestängs.

 

Med vänlig hälsning!

Peter Lundström

Rektor

Dela: