Rektorsbrev mars 2016

Hej! Just nu är det tyst och stilla på skolan. Eleverna har sportlov och fritids har utomhusaktiviteter. Även om snön inte ligger djup så går det att ha vinteridrottdag på onsdag 9 mars. Det finns dessbättre konstfrusna isar och andra aktiviteter att ta till.

Information: Ny biträdande rektor: Malin Levelius börjar sin tjänst nu på onsdag den 9 mars. Hon kommer successivt att ta över de arbetsuppgifter som Sophie Hasselrot har. Sophie blir pensionär till sommaren och Malin får i första hand ansvar för fritids, fritidsklubb samt åk F-6 i den svenska skoldelen. – Vi hälsar Malin varmt välkommen till Rödabergsskolan! 

Nybyggnation på Rödabergsskolan: Formellt beslut tas troligen efter sommaren. Projektet är långt framskridet och som förälder vill man givetvis veta hur allting ska bli. Det jag nu skriver är hur det kan bli. Beslut är som sagt inte fattade men följande förutsättningar planerar vi för: Att eleverna inte kommer att evakueras. Att bygget påbörjas hösten 2017. Röde Orm rivs och åk F-6 kommer att flytta till A-huset. Åk 7-9 har några salar i A-huset och resterande i paviljongbyggnad. Om ni går in på nedanstående länk kan ni se exteriörbild på hur skolan kommer att se ut. http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Rodabergsskolan/

Mat: Upphandlingen är klar. Fazer Foodservice kommer från ht -16 att laga mat i köket. I upphandlingen ingår att mer av maten lagas från grunden. Två rätter varav en vegetarisk serveras dagligen. På en sexveckorsperiod: Köttbaserat, 9-11 gånger, Fisk 6-8 gånger, Fågel 9-11 gånger, samt extra vegetarisk 3-6 gånger.(dvs. minst en vegetarisk dag varannan vecka) När det gäller ”mellis” kommer meny att anslås på respektive fritids. För Klubben gäller att man kontaktar Marian om man undrar över något. 

Om tjänster och tjänstefördelning inför nästa läsår: Vi får ofta frågor om vem som kommer att jobba var men planering, tjänstefördelning och schemaläggning är ett grannlaga uppdrag.Därför går vi inte ut med information förrän vi faktiskt vet. Det brukar bli i början på maj. 

Om ”nyanlända”: Så snart vi har rekryterat personal kommer vi att starta en förberedelseklass om 8-9 nyanlända högstadieelever. Beroende på studiebakgrund kan de ganska snart delta i ”vanlig” klassundervisning i enskilda ämnen. Vi tar normalt emot 30-40 elever från hela världen varje år, dock inte med flyktigstatus, men vi har stor vana. 

Torsdag 28 april anordnar Staden ett stor event för fritidspersonal. Det betyder att fritids stänger kl 16.00 den dagen.  

Skolavslutningar kommer fortsättningsvis att delas upp på grund av säkerhetsskäl. Skolan har numera för många klasser och därför kommer det att bli två avslutningar på olika tider. Givetvis med samma stämningsfulla inramning. Skolan återkommer med information om detta när vi planerat färdigt. 

Det var allt för denna gång! 
Med vänlig hälsning! 
Peter Lundström, rektor

 

Dela: