Nybyggnation på Rödabergsskolan

Om- och tillbyggnaden av Rödabergsskolan

Skolan kommer att växa från nuvarande 670 studenter till drygt 1040

Från höstterminens start kommer låg och mellanstadiet att vara i A huset och högstadiet kommer att flytta ut i en ny paviljong som vetter mot Dannemoragatan.

Läs mer här: information_bygg.pdf

Projekt information

Läs den senaste projekt information på SISABs hemsida

Informationsbrev

infobrev_nr_1_-_rbs_mars_2019.pdf

infobrev_nr_2_-_rbs_juli_2019.pdf

infobrev_nr_3_-_rbs_sep_2019.pdf

infobrev_nr_4_-_rbs_okt_2019.pdf

infobrev_nr_5_-_rbs_nov_2019.pdf

infobrev_nr_6_-_rbs_dec_2019.pdf

FAQ

faq_-_utbyggnad_rodabergsskolan_190325.pdf

Stockholm växer

Stockholm växer fort i takt med att fler bostäder byggs. Antalet elever i grundskolan ökar samtidigt. Staden måste därför skapa fler platser i grundskolan för att alla nya elever ska få plats.

Fler skolor för fler elever.

Dela:
Kategorier: