Organisation

Skolledningen består av:

Rektor: Peter Lundström

Biträdande rektor (Sv/En 1-3 + fritids, Sv 4-6 + Klubben): Malin Levelius

Biträdande rektor (En 4-6 + Sv, En, Tvåspr. 7-9): Solveig Thorö

Intendent (ekonomi och lokaler): Kristin Gustafsson

Skolledningen tillsammans med våra förstelärare/arbetslagsledare utgör skolans utvecklingsgrupp:

Förstelärare (lågstadiet) och arbetslagsledare AL 1: Linda Andersson 

Förstelärare (mellanstadiet) och arbetslagsledare AL 2: Nina Isberg Lindblad

Förstelärare (högstadiet) och arbetslagsledare AL 3: Claire Mackrory Wrangsjö

Förstelärare (högstadiet) AL 3: Sanna Silins

 

Dela: