Till innehåll på sidan

Personal på skolan

Personallista med e-postadress finns i pdf filen

Du kan även kontakta vår skolassistent Doris Rehnström, rodabergsskolan@stockholm.se eller på telefon: 08-508 44 800 så ser hon till att berörd person får ett meddelande.

staff_email_web_ht20.pdf

Dela: