Rektorsbrev juni 2013

Vi närmar oss slutet på läsåret och jag hoppas att vi får en i alla avseenden varm skolavslutning. Jag vill också passa på att blicka fram emot nästa läsår och samtidigt ta upp några aktuella frågor.

Skolavslutning
Avslutningsceremonin onsdag den 12 juni börjar kl 09.00 i skolans ljushall. När samling i klassrummet sker meddelas av klassföreståndare/mentor. För att undvika trängsel vill vi att föräldrar står på balkongerna. Vi får hjälpas åt att vara tysta och komma ihåg att stänga av mobiltelefoner eftersom akustiken i ljushallen är besvärlig. – Välkomna!
Det har funnits en hel del synpunkter för och emot vår tradition att avsluta med ballonguppsläpp på skolgården. Symbolhandlingen är trevlig men av miljöskäl borde vi göra något annat. I år blir det därför bara en ballong per klass med en klasshälsning på. En sorts luftburen flaskpost. Förslag på annan aktivitet till nästa års avslutning emottages tacksamt.

Personal
Arbetet med tjänstefördelning och schema är så gott som klart. Om det inte av veckobrev eller på annat sätt framgår vem som blir klassföreståndare/mentor nästa år så prata med nuvarande klasslärare. Vill du ha ytterligare information kan du kontakta skolans expedition tfn 508 44 800. Dessa förändringar sker inför nästa läsår: Tillsättningar av lärartjänsterna är klara. Lärarna är välutbildade, har lång lärarerfarenhet och goda vitsord.
 Mia Kämpe. Klasslärare i åk 1c.
 Ida Kravos. Klasslärare i åk 2c. 

Lågstadieläraren Marie Wredenfors kommer att lämna oss och gå i pension. Marie har med stort kunnande, värme och entusiasm, genom åren gett hundratals elever en mycket stabil grund att stå på. Vi är många som vill tacka henne för en storartad lärargärning!

Läsårsdata
Höstterminen 2013
- Planeringsdagar då skola och fritids stänger: tisdag 13 och onsdag 14 augusti 

- Läsåret startar tisdagen 20 augusti. Upprop:  kl. 09.00 för lågstadiet,   kl.10.00 för mellanstadiet,  kl 11.00 för högstadiet samt åk 6a.                                                                                                         

- Höstlov 28 oktober - 1 november(vecka 44)

- Terminens sista dag: fredag 20 december

Vårterminen 2014
- Vårterminens första skoldag är onsdag 8 januari (studiedag: tisdag 7 januari)

- Sportlov (vecka 9): 24 februari – 28 februari  

- Studiedag onsdag 12 mars   

- Påsklov: (vecka 16): 14 – 17 april

- Lov vid Kristi Himmelfärdsdag 30 maj

- Läsåret slutar: onsdag 11 juni

Brev till föräldrar med barn som går i åk 7-9.
Som ni vet är det oroligt runt om i Stockholm. Bilar och byggnader har bränts men det tråkigaste är vad som händer i människorna som utsätts för detta. En god sak är ändå att många vuxna nu är aktiva och det skapar lugn.
Tyvärr är även Rödabergsskolan drabbad av återkommande skadegörelse. Något vi inte haft på länge. Sedan början av april har vi haft glaskrossning och klotter som kostat oss minst 30 00 kronor. Vi anar vilka som kan vara inblandade men är mycket tacksamma för tips. Ni som bor i närheten av skolan får gärna kontakta oss om ni sett eller hört något misstänkt. Som Lotta Edholm skriver: ”Din närvaro runt skolan och på andra platser där unga samlas har betydelse”.
Jag bifogar ett brev från skolborgarrådet Lotta Edholm samt information från oss som samverkar i innerstaden. Se bilaga(går endast ut till högstadiet men finns att läsa på skolans hemsida).

Ett stort tack!
- Till alla elever som i stort och smått bidrar till den goda stämningen på skolan.

- Till alla föräldrar som stöttar barn och skola och bidrar med konstruktiv kritik.

- Till föräldrarepresentanterna för ert engagemang under läsåret.

Jag hoppas att ni alla så småningom får en lång, skön och solig sommar!
Med vänlig hälsning! Peter Lundström rektor

Dela:
Kategorier: