Till innehåll på sidan

Rödabergsskolan

Rödabergsskolan är en skola med internationell atmosfär, kompetent personal och många studiemotiverade elever. Vår skola är liten nog att kunna värna om och uppmärksamma alla elever som individer, men stor nog att kunna erbjuda de resurser som behövs för en fullgod undervisning. 

Skolan är indelad i 2 spår men klasserna ligger blandat i skolans lokaler (bortsett från svenska klasser f-3 som ligger i hus B/paviljongen på skolgården) och vi jobbar förstås en hel del tillsammans!

A-spåret (all undervisning på svenska) är för barn som bor i närområdet, från förskoleklass-åk 9 (info om förskoleklass, se under menyn till höger).

En-spåret (all undervisning på engelska) vänder sig till utländska eller svenska barn som vistas i Sverige under en begränsad tid pga föräldrars arbetssituation och har tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna delta i undervisningen, från åk 1-9. 

Kategorier: