Skolkurator

Jag heter Tove Bäck och finns på skolan alla veckans dagar. Du hittar mig på mitt rum A419.

Telefon: 08 - 508 44 809
E-post: tove.back@stockholm.se

Som skolkurator har jag socialt arbete som en huvudarbetsuppgift. Det kan vara allt från att jobba med klasser, konflikthantering, gruppsamtal, samordning till enskilda samtal med elever. Jag arbetar både med förebyggande insatser och med stödinsatser då svårigheter uppstått.

Svårigheter för elever betyder att vuxna behöver ta mer ansvar. De viktigaste vuxna är elevernas föräldrar och deras lärare. Tillsammans med föräldrar, elever och andra i vår närhet arbetar jag för att finna lösningar på olika bekymmer och att stärka elevers självkänsla. Förtroendet skolpersonal - föräldrar är en nödvändig grund för allt förändringsarbete.

När någon vänder sig till mig med ett bekymmer kommer jag tillsammans med de berörda kontakta de som jag bedömer behöver hjälpa till i det fortsatta förändringsarbetet.

Du kan vända dig till mig för stöd och hjälp vid svårigheter och bekymmer som rör t.ex. kamrater, personliga problem, mobbning, studier, livsfrågor, familj, sexualitet och droger.

Inga bekymmer eller funderingar är för små eller oviktiga!

Ung Livsstilskunskap

Rödabergsskolan jobbar med Ung Livsstilskunskap som en del i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan. Vi vill att våra elever får möjlighet att lära sig och får förståelse för vad som påverkar hur vi mår och hur vi presterar – och hur det hänger ihop med livsstilen! Många elever kan uppleva oro eller negativa känslor under perioder och stress är ofta en av orsakerna till det. Vi vill arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att lära eleverna att känna igen och handskas med bl.a. stress och Ung livsstilskunskap är en del i det arbetet.

På denna länk >> Unglivsstil << kommer vi då och då skriva hur vi på Rödabergsskolan bl.a. gör för att stödja våra elever att må så bra som möjligt!

Dela: