Till innehåll på sidan

Skolkurator

Som skolkurator har jag socialt arbete som en huvudarbetsuppgift.

Jag heter Veronica Rapp och finns på skolan alla veckans dagar. Du hittar mig på mitt rum A419.

Telefon: 076 12 44 809
E-post: veronica.rapp@edu.stockholm.se

Det kan vara allt från att jobba med klasser, konflikthantering, gruppsamtal, samordning till enskilda samtal med elever. Jag arbetar både med förebyggande insatser och med stödinsatser då svårigheter uppstått.

Svårigheter för elever betyder att vuxna behöver ta mer ansvar. De viktigaste vuxna är elevernas föräldrar och deras lärare. Tillsammans med föräldrar, elever och andra i vår närhet arbetar jag för att finna lösningar på olika bekymmer och att stärka elevers självkänsla. Förtroendet skolpersonal - föräldrar är en nödvändig grund för allt förändringsarbete.

När någon vänder sig till mig med ett bekymmer kommer jag tillsammans med de berörda kontakta de som jag bedömer behöver hjälpa till i det fortsatta förändringsarbetet.

Du kan vända dig till mig för stöd och hjälp vid svårigheter och bekymmer som rör t.ex. kamrater, personliga problem, mobbning, studier, livsfrågor, familj, sexualitet och droger.

Inga bekymmer eller funderingar är för små eller oviktiga!

Dela: