Till innehåll på sidan

Skolsköterska

Skolhälsovården är en fortsättning på barnavårdscentralens verksamhet eller med andra ord Ditt barns företagshälsovård.


 

Skolsköterska: 
Rosa Rezaei

Öppen mottagning dagligen.
Telefon: 076 12 44 808

E-post: rosa.rezaei@edu.stockholm.se

Skolläkare:
Margaretha Leissner, tidsbeställd mottagning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad vill skolhälsovården?
Vi arbetar för att bevara och om möjligt förbättra barnens hälsa, verka för sunda levnadsvanor och vaka över deras skolmiljö på alla tänkbara sätt. Vi finns nära eleverna, lätta att nå om Ditt barn eller Du behöver vår hjälp.

Skolhälsovården är en del av skolan
Vi samarbetar förstås med all annan personal i skolan men vi har vår stränga tystnadsplikt. Du kan lita på att inget Ditt barn eller Du säger förs vidare utan Ert medgivande. Det gäller förstås även ifyllda blanketter eller skriftliga meddelanden.

Hur arbetar skolhälsovården?
Skolhälsovården är främst förebyggande. Den omfattar hälsokontroller samt sjukvårdsinsatser av enklare slag. Vi inom skolhälsovården följer varje elevs utveckling. Genom våra hälsokontroller och genom hjälp och råd skapar vi förutsättningar för att eleven ska må så bra som möjligt under skoltiden. Hälsoundersökningar görs på samtliga barn i årskurs FK, 1, 2, 4, 6 och 8.

Skolsköterskan följer tillväxt och utveckling, har individuella hälso- samtal, gör regelbundna syn och ryggkontroller samt ger vaccinationer.

Hörselundersökning görs på samtliga elever i 1:a klass och på de som behöver uppföljning samt på elever som ej gjort hörselkontroll tidigare inom skolhälsovården.

Skolhälsovården ingår som en central del i skolans elevhälsosteam.

När kommer doktorn? 
Skolläkaren har regelbundet tidsbeställd mottagning varannan onsdag. Tidsbeställning sker via mig. Läkarundersökning görs: på elever i FKA och 1:a klass med föräldrar, på de elever som ej varit hos skolläkaren tidigare, om skolsköterskan eller skolläkaren så bedömer, när elever eller föräldrar så önskar.

Vaccinationer. 
Alla elever i årskurs 6 erbjuds förnyelse av vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. Dessutom erbjuds kompletteringar av grundvaccinationer till de elever som behöver detta.

Polio vaccination

Difteri/stelkramp/kikhosta vaccination (DTP)

Mässling/påssjuka/rödahund vaccination (MPR)

Alla flickor födda 1999 eller senare erbjuds vaccination mot HPV (livmoderhalscancer). Vaccinationen görs i åk 5 eller åk 6. Se relaterade dokument "Information från smittskyddsinstitutet" på denna sida. Vaccinationerna är frivilliga och kostnadsfria. Före vaccination sänds ett meddelande med eleven hem för föräldragodkännande. Detta skall återlämnas till skolsköterskan omgående.

Till alla nya elever på skolan!
Alla nya elever måste fylla i en blankett; födoämnesallergi/Intolerans som lämnas till skolsköterska/mentor även om eleven inte är allergisk/intolerant. Blanketten finns på denna sida.

Var god lämna kopior på tidigare givna vaccinationer till skolsköterskan så fort som möjligt, tack! Lämna även uppgifter om vilken BVC ni gått på inklusive tel.nr samt om Ni gått på svensk skola - uppge sista skolans namn inklusive tel.nr. Tack!

Viktigt att vi kan nå dig!
Trots allt, kan det hända att just Ditt barn blir sjukt eller gör sig illa under skoldagen. Då behöver vi kunna nå Dig. Därför är det viktigt att vi alltid har uppgift om Ditt telefonnummer dagtid.

Vi hoppas på ett gott samarbete under de kommande åren!

Dela: