Rödabergsskolan har ett gott rykte. Eleverna är studiemotiverade och har mycket goda resultat. Personalgruppen är erfaren och kompetent och har höga förväntningar på eleverna. Vi har liten personalomsättning.

Ansökan

Mellan den 15 januari och 15 februari 2020 söker du skola för ditt barn inför läsårsstart i augusti. Det gör du med en e-tjänst.

Under denna period har de kommunala skolorna på Norrmalm informationskvällar och öppet hus.

Rödabergsskolan har Informationskväll årskurs 7 onsdag 15/1 kl 18.00.
Informationskväll förskoleklass torsdag 16/1 kl 18.00.

informationskvallar_och_oppet_hus_skolorna_pa_norrmalm_2020.pdf

Information om att Söka skola i Stockholms stad (annan webbplats)

The same information in English

 

Söka skola under annan period av året

Under resten av året använder du ansökningsblankett. (Observera att dessa blanketter inte gäller under perioden 15 januari-15 februari.) Vi tar emot nya elever under läsåret i mån av plats.

Engelskspråkiga klasserna

https://engrodabergsskolan.stockholm.se/admission

 

Våra elever

I den svensktalande delen av Rödabergsskolan går huvudsakligen elever från vårt närområde. Här kan man börja i förskoleklass och fortsätta upp till åk 9. Årskurs F-3 har gemensamma lokaler för skola och fritidshem i en egen del av skolan. De flesta barnen är inskrivna på fritidshem där varje klass också fungerar som fritidsavdelning.

Från och med åk 3 har eleverna ibland elevens val på engelska med modersmålstalande lärare. Vi samarbetar en del i de svenska och engelska klasserna, för att successivt utveckla samarbetet med de engelskspråkiga klasserna och även möjliggöra att ha vissa ämnen på engelska t.ex. bild och elevens val i de högre årskurserna.

Årskurs 4-6 har sina klassrum högst upp i stora huset och eleverna har möjlighet gå på fritidsklubbens eftermiddagsverksamheter.

Vill du veta mer?

Kontakta Malin Levelius, biträdande rektor:

  • för de svensktalande klasserna F-6
  • för de engelska klasserna 1-6

malin.levelius@stockholm.se

 

Kontakta Anna Kuylenstierna, biträdande rektor:

  • för de svensktalande klasserna 7-9
  • för de engelsktalande klasserna 7-9

anna.kuylenstierna@stockholm.se

Ingress: 
Rödabergsskolan har ett gott rykte. Eleverna är studiemotiverade och har mycket goda resultat. Personalgruppen är erfaren och kompetent och har höga förväntningar på eleverna. Vi har liten personalomsättning.