Till innehåll på sidan

Speciallärarna

Vi som arbetar med specialundervisningen heter:

Sinan Celepli nås på telefon: 076 12 44 811, Susanne Brännström, nås på telefon: 076 12 44 826.

Vårt mål - alla ska lära sig läsa, skriva och räkna!
Läsningen ligger till grund för all inlärning i skolan. Att inte lära sig att läsa och/eller förstå innehållet av en text kan ha förödande konsekvenser. Vårt mål är därför att ge eleverna rätt stöd så tidigt som möjligt.

Tillsammans med klassföreståndaren följer vi elevernas läs- skriv och matematikfärdigheter samt hjälper de elever som, av olika anledningar, inte klarar av skolarbetet.

Hur arbetar vi?
Samtliga elever på skolan "screenas" ( testas för att få en snabb överblick) i svenska regelbundet, dels för att följa varje elevs utveckling och framsteg dels för att hitta de elever som är i behov av extra stöd. De elever som visar låga resultat på screeningtesterna tittar vi närmare på. Testerna ger oss en bild av elevens starka och svaga sidor och är till hjälp när vi lägger upp arbetet för eleven.

Vi tar kontakt med föräldrarna till de elever som vi anser är i behov av speciallärarhjälp.

Arbetssättet med eleverna varierar från att arbeta med en elev till att arbeta med flera elever tillsammans. De elever som av olika anledningar har svårt att koncentrera sig får också stöd och hjälp i skolarbetet.

Vi deltar regelbundet i möten med skolledning, skolhälsovård, ev psykolog och kurator för att kunna belysa elevens behov från flera sidor.

Dela: