Anmäla frånvaro

Antal: 1

  • Frånvaroanmälan

    Frånvaroanmälan:
    Den kan göras själva av föräldrar på Skolwebben, via en app eller på telefon: 508 44 800 mellan kl 7-9.

    Det är viktigt att vårdnadshavaren anmäler frånvaro varje dag barnet är borta (sjuk/ledig). Om barnet går hem mitt under skoldagen ska det också anmälas.