Elevens val

Antal: 1

  • Masterchef

    Elevens Val

    År 3-5:
    30 minuter i år 3, ibland undervisar en lärare med engelska som modersmål i de svenska klasserna och då på engelska.

    Kategorier: