klassombud

Antal: 1

  • Föräldrasamverkan

    För att skapa god kontakt, ta del av föräldrasynpunkter och föra en konstruktiv dialog använder vi oss av klassombudsmöten.

    Vid läsårsstart, på första föräldramötet i september, väljs ett par föräldrar i varje klass som ska representera klassen och lyfta fram deras specifika frågor.