ledighet

Antal: 1

  • Frånvaroanmälan

    Frånvaroanmälan:

    I första hand sjukanmäler man sitt barn via skolplattformen och i andra hand om inte det fungerar, kan dom ringa till expeditionen på 08-508 44 800 senast 7.30

    Det är viktigt att vårdnadshavaren anmäler frånvaro varje dag barnet är borta (sjuk/ledig). Om barnet går hem mitt under skoldagen ska det också anmälas.