Rektorsbrev

Jag har mycket makt – och kan faktiskt förändra, säger Peter Lundström, rektor på Rödabergsskolan i Stockholm. Den stora utmaningen i arbetet är att vara pedagogisk och se till att barnen tycker att det är viktigt och kul att lära sig.
Det roligaste med jobbet är att jag betyder något för barnen och kan göra skillnad, tycker Peter.
– Som rektor har jag ett stort mandat. Det kan vara betungande att uppfylla skollagen, förordningar och alla tusen krav som finns på mig. Men jag kan göra skillnad. Jag kan se till att barnen har bra lärare och undervisning där de lär sig för framtiden, så att de får bra självkänsla och kan tillgodogöra sig ny kunskap.
Den största utmaningen är att få det som sker i klassrummet att fungera på rätt sätt, så att lärarna når alla barn, entusiasmerar, engagerar och får barnen att tycka att det är viktigt och kul att lära sig, menar han.

 

nyhetsbrev_190509.pdf