Förskoleklass

Antal: 2

  • Förskoleklasserna

    För att komma i kontakt med personal eller ditt barn under skoldagen kan du ringa på telefonnummer 08-508 44 813.

  • Förskoleklassen

    Som 5/6-åring börjar man i förskoleklass, vilket är en övergång från förskolan till grundskolan. Här mjukstartar första året i skolan men inte som vanlig elev.