Frånvaro

När man av någon anledning inte kan närvara under skolans schemalagda tid är man frånvarande. Det kan vara på grund av en förkylning såväl som en planerad semesterresa.

All frånvaro måste anmälas till skolan, oplanerad genom Frånvaroanmälan och planerad genom en Ledighetsansökan.

Antal: 1

  • Frånvaroanmälan

    Frånvaroanmälan:

    I första hand sjukanmäler man sitt barn via skolplattformen och i andra hand om inte det fungerar, kan dom ringa till expeditionen på 08-508 44 800 senast 7.30

    Det är viktigt att vårdnadshavaren anmäler frånvaro varje dag barnet är borta (sjuk/ledig). Om barnet går hem mitt under skoldagen ska det också anmälas.