Upphittade eller kvarglömda saker

Mycket av det som glöms eller hittas efterfrågas aldrig. Ett par gånger om året läggs de upphittade sakerna upp på bord i glasgången. Detta meddelas i god tid via hembrev och på skolans webbplats.
I slutet av året samlar vi ihop de överblivna sakerna och skänker dem till välgörande ändamål.

Här nedan beskrivs vad skolan gör och vad du som elev eller vårdnadshavare kan göra om något kommer bort.

Allmänt

Om elever tappar eller glömmer saker  i skolan kan elevens mentor eller fritidspersonalen på elevens fritidshem kontaktas. De kan hjälpa till att leta bland upphittade saker.
Kan de inte hjälpa dig så är det bra om du tittar in på expeditionen eller vaktmästeriet då och då. Det kan dröja någon dag innan upphittade saker lämnas in.
Upphittade eller kvarglömda saker som kommer in till Expeditionen ligger kvar där i ca 3 månader. Därefter lämnas de till vaktmästeriet för att kastas eller skänkas till välgörenhet.

Nycklar, mobiltelefoner och andra värdeföremål

Nycklar, mobiltelefoner och värdeföremål förvaras på expeditionen minst ett år. Där kan du få information om sådant som hittats på skolområdet och som kan tillhöra elever, vårdnadshavare eller personal samt information om var det finns och vem man kan kontakta.
Föremålen återfås mot utförlig beskrivning.

Upphittade kläder

Allt upphittat lämnas till vaktmästeriet. Därför kan du som vårdnadshavare vända dig direkt dit om ditt barn tappat bort kläder.  Upphittade kläder förvaras i ett ”hitteskåp” under en begränsad tid. Skåpet hittar du i trapphuset på plan 2 vid huvudingången. 

 

Dela: