Webteam

Skolans webteam består av Gavin Johns och Nina Isberg Lindblad. Vi jobbar båda som webbadministratörer och webbredaktörer.

      

Gavin är IT-ansvarig på skolan och undervisar i datakunskap år 5 och i elevens val år 6 och 7-9.

Nina är mentor för klass 4a, schemaläggare, förstelärare och leder arbetslag 2. Hon sitter i skolans utvecklingsgrupp tillsammans med de övriga tre förstelärarna samt skolledningen. 

Har ni synpunkter (ris eller ros) eller saknar något på hemsidan, kontakta oss gärna på e-post:

nina.isberg-lindblad@stockholm.se eller gavin.johns@stockholm.se

Dela: