Startsida Rödabergsskolan

Välkomna till Rödabergsskolan, en svensk skola i internationell miljö!

På Rödabergsskolan finns både svensk- och engelsktalande elever och personal. Vår skola vänder sig till svensktalande elever från år F - 9 och engelsktalande från 1 - 9. Vi har även en parallell år 7 - 9 med tvåspråkiga elever (svenska/engelska).

Vi har ca 600 elever och runt 75 nationaliteter finns representerade på skolan.
Denna blandning av kulturer, nationaliteter och språk utgör en positiv helhet, där tolerans mot olikheter är en självklarhet för både barn och personal.

Under läsåret har hela skolan flera gemensamma samlingar och evenemang,
då vi både talar och sjunger på svenska och engelska.

Nyheter

Information

Skolvalet 2016

Dags att välja skola? Önskar byta skola?

Har du barn som fyller sex år under 2016? De kan då börja i förskoleklass vid höstterminens start. Mellan den 15 januari och 15 februari 2016 kan du som vårdnadshavare välja skola. Inför skolvalperioden skickas en broschyr med information om valet från utbildningsförvaltningen i Stockholms stad. Vårdnadshavare till elever som ska byta skola nästa läsår ska också ansöka under skolvalsperioden. Du kan läsa mer om skolvalet och om hur du jämför mellan skolor på www.stockholm.se/skolval. 

Att söka till Rödabergsskolan

Rödabergsskolan har ett gott rykte. Eleverna är studiemotiverade och har mycket goda resultat. Personalgruppen är erfaren och kompetent och har höga förväntningar på eleverna.

Bloggar för eleverna på Rödaberg!

Flera av oss använder olika typer av bloggar tex  Klassbloggar för att sprida info om skolarbete, läxor, allmän info och t.ex. veckobrev, som

Senaste

 

Valentine-Sports Disco fredag 19/2 på skolan!

*

New in Sweden? Here is a lot of useful information! >

Datum för de nationella proven VT-16: Åk 3 >, Åk 6 >, Åk 9 > finns tillgängliga från Skolverkets hemsida.

Du har väl inte missat appen "Skolmaten"? Ladda ner den!

Du har väl heller inte missat "Frånvaroappen"? Ladda ner den här!

 

 

Rödabergskalendern

  • Heldag NÄP sv åk 6
  • Heldag NÄP sv åk 6
  • Heldag Sista dagen för val av grundskola/ till gymnasiet.
  • 08:00-09:00 Klassombudsmöte i matsalen
  • Heldag Temadag: Hållbar utveckling